Bảng giá xe Toyota Bến Thành

https://www.toyotabenthanhgiatot.com/

AVANZA

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT - VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT - VND)
Avanza AT 612.000.000 VNĐ  
Avanza MT 544.000.000 VNĐ  
 
https://www.toyotabenthanhgiatot.com/

RUSH

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT - VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT - VND)
Rush S 1.5AT 668.000.000 VNĐ  
 
https://www.toyotabenthanhgiatot.com/

ALPHARD

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT - VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT - VND)
Alphard Luxury 4.038.000.000 VNĐ  
 
https://www.toyotabenthanhgiatot.com/

WIGO

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT - VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT - VND)
Wigo 4AT 405.000.000 VNĐ  
Wigo 5MT 345.000.000 VNĐ  
 
https://www.toyotabenthanhgiatot.com/

CAMRY

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT - VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT - VND)
Camry 2.0G 1.029.000.000 VNĐ  
Camry 2.5Q 1.235.000.000 VNĐ  
 
https://www.toyotabenthanhgiatot.com/

FORTUNER

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT - VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT - VND)
Fortuner TRD 2.7AT 4x2 1.199.000.000 VNĐ  
Fortuner 2.8AT 4x4 1.354.000.000 VNĐ  
Fortuner 2.7AT 4x4 1.236.000.000 VNĐ  
Fortuner 2.7AT 4x2 1.150.000.000 VNĐ  
Fortuner 2.4AT 4x2 1.096.000.000 VNĐ  
Fortuner 2.4MT 4x2 1.033.000.000 VNĐ  
 
https://www.toyotabenthanhgiatot.com/

ALTIS

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT - VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT - VND)
Corolla Altis 2.0V Sport 932.000.000 VNĐ  
Corolla Altis 2.0V 889.000.000 VNĐ  
Corolla Altis 1.8G CVT 791.000.000 VNĐ  
Corolla Altis 1.8E CVT 733.000.000 VNĐ  
Corolla Altis 1.8E MT 697.000.000 VNĐ  
 
https://www.toyotabenthanhgiatot.com/

INNOVA

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT - VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT - VND)
Innova Venturer 879.000.000 VNĐ  
Innova V 2.0AT 971.000.000 VNĐ  
Innova G 2.0AT 847.000.000 VNĐ  
Innova E 2.0MT 771.000.000 VNĐ  
 
https://www.toyotabenthanhgiatot.com/

VIOS

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT - VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT - VND)
Vios 1.5G (CVT) 570.000.000 VNĐ  
Vios 1.5E (CVT) 520.000.000 VNĐ  
Vios 1.5E (MT) 470.000.000 VNĐ  
 
https://www.toyotabenthanhgiatot.com/

HIACE

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT - VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT - VND)
Hiace Động cơ dầu 999.000.000 VNĐ  
 
https://www.toyotabenthanhgiatot.com/

HILUX

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT - VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT - VND)
Hilux 2.4 4x4 MT 772.000.000 VNĐ  
Hilux 2.8 G 4x4 AT MLM 878.000.000 VNĐ  
Hilux 2.4E 4x2 AT 662.000.000 VNĐ  
Hilux 2.4E 4x2 MT 622.000.000 VNĐ  
 
https://www.toyotabenthanhgiatot.com/

LAND CRUISER PRADO

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT - VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT - VND)
Land Cruiser Prado TX-L 2.340.000.000VNĐ  
 
https://www.toyotabenthanhgiatot.com/

LAND CRUISER

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT - VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT - VND)
Land Cruiser VX 3.983.000.000 VNĐ  
 
https://www.toyotabenthanhgiatot.com/

YARIS


MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(Gồm VAT - VND)
ƯU ĐÃI
(Gồm VAT - VND)
Yaris G CVT 650.000.000 VNĐ