Vios 1.5G (CVT)

Vios 1.5G (CVT)

Giá bán: 570.000.000đ

Khuyến mãi: Tặng 1 Năm BHVC

Vios 1.5E (CVT)

Vios 1.5E (CVT)

Giá bán: 520.000.000đ

Khuyến mãi: Tặng 1 Năm BHVC

Vios 1.5E (MT)

Vios 1.5E (MT)

Giá bán: 470.000.000đ

Khuyến mãi: Tặng 1 Năm BHVC